Wsparcie dla dzieci o złożonych potrzebach w komunikowaniu się

10.11.2023

Kadra Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie podejmuje skoordynowane działania zmierzające do realizowania kompleksowego wsparcia terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami o złożonych potrzebach w komunikowaniu się (Complex Communication Needs).

Przygotowania rozpoczęły się w ubiegłym roku szkolnym i obejmowały przygotowanie merytoryczne nauczycieli. Pedagodzy i logopedzi ukończyli 35 godzinny kurs dotyczący wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się. Mieli możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu diagnozy dziecka z uwzględnieniem etapów procedury oceny stosowanej w komunikacji wspomagającej i alternatywnej, w celu  wyboru właściwej drogi do ostatecznej kompetencji językowej każdego dziecka, które tego potrzebuje. Rozszerzyli wiedzę dotyczącą wielu systemów pozawerbalnej komunikacji m.in. SIG – Symbole (zdjęcia i rysunki), System gestów (COGHAMO), system fonogestów (Cued Speech- język uzupełniony Cornetta), PIC – Symbole (Pictogram Ideogram Communication,  Picture Comminication Symbols (PCS). Poznali strategie i techniki komunikacyjne w rozmowie takie jak: strategia nauczania sytuacyjnego i incydentalnego, strategia naprzemienności, opóźniania czasu podpowiedzi, strategia wyszukiwania na bazie tablic.

Nauczycieli Zespołu odbyli także wizytę studyjną w SOSW w Szymanowie, która miała na celu nie tylko walor edukacyjny, ale i integracyjny pozwalający na konsolidację środowiska terapeutów na rzecz wspierania dzieci z trudnościami w komunikowaniu się. Ponadto placówka systematycznie wzbogaca się o nowe pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny wykorzystywany w terapii.

W grudniu b.r. nauczyciele Zespołu będą uczestniczyć w międzynarodowych warsztatach prowadzonych na licencji z zakresu Pragmatic Organisation Dynamic Display (PODD). Poznają cały proces interwencji komunikacyjnej od momentu diagnozy, przez przygotowanie partnerów komunikacyjnych, stosowanie wspomaganego przekazu językowego (ALS), aż po ogrom konkretnych rozwiązań technicznych jak dobrze przygotować książkę komunikacyjną PODD.

Prócz tego Zespół Placówek Pedagogicznych z niecierpliwością czeka na rozpoczęcie realizacji projektu, który będzie dopełniał starania kadry o nowoczesne zaplecze sprzętowe by móc kompleksowo realizować działania terapeutyczne. Wkrótce szczegółowe informacje. Zmieniamy się dla WAS!