Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie prowadzi działalność na rzecz rozwoju nauki oraz ustanawiania najwyższych standardów jakości badań specjalistycznych i terapii, służących dziecku i rodzinie.

Pracownicy Zespołu Placówek Pedagogicznych od wielu lat współpracują z ośrodkami naukowymi, badawczymi, jednostkami rządowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców. Współpraca naukowo-dydaktyczna odbywa się na podstawie protokołów o współpracy, porozumień, umów.

Zdobycie stabilnej pozycji Zespołu nie zaspokaja ambicji środowiska specjalistów placówki. Dzięki wysokiemu poziomowi prowadzonych badań i terapii, Zespół Placówek Pedagogicznych jest w wielu dziedzinach pożądanym partnerem we współpracy naukowej i dydaktycznej. Współpracujemy z:

– Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

– Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,

– Pracownią Testów Psychologicznych w Warszawie,

– Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie,

– Stowarzyszeniem Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie,

– Stowarzyszeniem „Wychowanie dla Przyszłości”,

– Kolegium Jagiellońskim Toruńską Szkołą Wyższą.

-Fundacją KPMG

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie stanowi miejsce spotkań diagnostyczno-terapeutycznych, naukowych, warsztatowych. Dysponuje bazą lokalową w tym salą konferencyjną pozwalającą na prowadzenie działań szkoleniowych, umożliwiającą podgląd wizyjny jednego z gabinetów. Placówka wyposażona jest w nowoczesne narzędzia do diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Archiwa zawierają narzędzia psychologiczne i pedagogiczne stanowiące obecnie wartość muzealną. Poznanie historii psychologii w kontakcie z używanymi w przeszłości przez pracowników Poradni narzędziami i pomocami jest dla studentów odbywających praktyki niezwykle wartościowe.

 


Więcej

 

Więcej informacji o projekcie są dostępne pod adresem: http://wspieraniediagnozy.pl/


Więcej

Więcej 

 

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych Olsztyn

Pawilon Rehabilitacyjny przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie,
Olsztyn, ul. Żołnierska 18a,
tel. 089 539-32-32

Centrum Neurologii Dziecięcej,
Olsztyn, ul. Kopernika 46a,
tel. 089 523 71 34

Poradnia Zdrowia Psychicznego (psychiatra dziecięcy),
Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 35,
tel. 089 678 53 57

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Olsztyn, ul. Kopernika 46b,
tel. 089 534 91 51

Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
Olsztyn, ul. Piłsudskiego 7/9,
tel. 089 523 26 00, 089 527 22 50

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
Olsztyn, Piłsudskiego 42,
tel.089 355 52 80

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie,
Olsztyn, ul. Grzegorzewskiej 6,
tel. (89) 5276834

Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie,
Olsztyn, ul. Turowskiego 1,
tel. 089 538 92 50:

Przedszkole Publiczne z Oddz. Integracyjnymi nr 25

Przedszkole Specjalne nr 11

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

Gimnazjum Specjalne nr 1 dla uczniów z autyzmem, sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie,
Olsztyn, ul. Wańkowicza 1,
tel. 089 542 90 15 lub 51

Aktualności

Druki
do pobrania

Formularz
zgłoszeniowy

Informator

Diagnoza

Terapia
Psychoterapia

Profilaktyka
Mediacja

WCZESNE
WPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

OŚRODEK
KOORDYNACYJNO-
REHABILITACYJNO-
OPIEKUŃCZY
"ZA ŻYCIEM"

DORADZTWO
ZAWODOWE
COACHING

SZKOŁA
DLA RODZICÓW
GRUPY WSPARCIA
SZKOLENIA

KONSULTACJE
INTERWENCJA
KRYZYSOWA