Współpraca z Fundacją KPMG

10.11.2021

W dniu 9 października 2021 roku z inicjatywy Zarządu Fundacji KPMG w Warszawie odbyło się spotkanie mające na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy.

Była to również okazja do wymiany doświadczeń oraz dyskusji nad aktualnymi potrzebami dzieci i nauczycieli. Dyrektor Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie przedstawił pierwsze efekty działań wynikających z realizacji projektu Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina – Instrumental Enrichment wyrównująca szanse edukacyjne dzieci i młodzieży w rejonie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie. Wspólnie podjęto starania by określić kierunek współpracy w nowym roku szkolnym kontynuując podnoszenie jakości świadczonych usług na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.