„Wyprawa do krainy cyfr”

11.12.2019

W dniu 21.11.2019 roku terapeuci Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeprowadzili zajęcia grupowe „ Wyprawa do krainy cyfr”.

W dniu 21.11.2019 roku terapeuci Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  przeprowadzili zajęcia grupowe  „ Wyprawa do krainy cyfr”.

Celem spotkania było kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych wraz z edukacją matematyczną, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, przypomnienie i utrwalenie poznanych cyfr, kojarzenie liczby elementów z zapisem graficznym – cyfrą, kształtowanie umiejętności liczenia obiektów niewidocznych i określanie ich liczby, usprawnienie motoryki dużej i małej oraz podniesienie sprawności percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej.

Podczas zajęć dzieci wykonywały ćwiczenia liczbowe z wykorzystaniem m. in.: klamerek i makaronu, ustalały wyniki dodawania i odejmowania w zakresie 5, rozwiązywały zagadki  matematyczne. Dużo radości sprawiły dzieciom zabawy ruchowo-matematyczne.

Na zakończenie każde dziecko zapełniło szablon wybranej cyfry. W tym celu  wykorzystano bibułę, wycinanki, plastelinę oraz kolorowe kredki i kredę.

Zajęcia zorganizowano w ramach wczesnego wspomagania rozwoju i prowadziły je: Dorota Przybecka, Beata Machulska, Agnieszka Górska.