„Wyruszamy w podróż w nieznane” zajęcia dla dzieci i młodzieży

14.02.2023

14 grudnia 2022 roku rozpoczęliśmy cykl warsztatów rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci i młodzieży ze szkół Powiatu Ostródzkiego pt.: „Mam te moc, masz i ty” oraz „ Wyruszamy w podróż w nieznane”. Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności pracy w grupie, poznanie swoich mocnych stron oraz wzmacnianie postawy szacunku do innych osób i różnorodności kulturowej.

tekst i zdjęcia: A. Aleksiuk, A. Górska