Wystawa on-line „Jak wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?”

09.11.2021

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych do obejrzenia wystawy on-line „Jak wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?”, która dostępna jest na naszej stronie w kafelku „Wystawy on-line”. Na wystawie zaprezentowano wybór książek oraz płyt CR-ROM omawiających różnorodne aspekty pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tj. diagnoza i rewalidacja, terapia pedagogiczna, przykłady zabaw, pomoc psychologiczno-pedagogiczna i dostosowywanie wymagań, dydaktyka i problemy wychowawcze.  

Osoby zainteresowane tematem więcej informacji i materiałów znajdą w wyborze literatury pt. „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, zamieszczonym w kafelku „Zestawienia bibliograficzne”. Link do zestawienia:

https://poradnia.ostroda.pl/wp-content/uploads/Uczniowie-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych-2021.pdf

Wszystkie pozycje zaprezentowane na wystawie oraz w zestawieniu są dostępne w naszej Bibliotece. Serdecznie zapraszamy do wypożyczalni!