Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą on-line na temat wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny. Prezentowane propozycje można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie.

 

wystawa on line

„Jesień jest wokół nas” wystawa prac wychowanków internatu Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie

"Nauczyciele wobec wyzwań współczesności"

Programy profilaktyczno-wychowawcze w szkołach

„Jak wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?”

 

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą online literatury temat nauczania i wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie prezentowane pozycje można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie. Serdecznie zapraszamy!

 

 

Katalog
on-line

Materiały
edukacyjne

Wystawy
on-line

Zaproponuj
do zbiorów

Aktualności

O bibliotece

Zasady korzystania
z biblioteki

Warto
przeczytać

Oferta
i wspomaganie
szkół

Czasopisma

Zestawienia
bibliograficzne

Otwarte
zasoby
edukacyjne