„Rola ojca we współczesnej rodzinie”

Ojcostwo dzisiaj nie jest proste, wiąże się z wieloma wyzwaniami, ale warto je na nowo odkrywać. Z okazji przypadającego 23 czerwca Dnia Ojca zapraszamy do zapoznania się z wystawą online książek pt. „Rola ojca we współczesnej rodzinie”, poruszającej wybrane problemy związane z byciem tatą. Wszystkie pozycje można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie.

Serdecznie zapraszamy!

 

„Nowości wydawnicze dla nauczycieli i rodziców”

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą pt. ”Nowości wydawnicze dla rodziców i nauczycieli”, prezentującą wybrane książki, które wzbogaciły w ostatnim czasie zbiory Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie. Pełny wykaz nowości znajduje się w zestawieniu bibliograficznym „Nowości wydawnicze 2024”, dostępnym na stronie katalogu online biblioteki z zakładce „Zestawienia”.

„Problemy wychowawcze szkoły”

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą on-line pt. ”Problemy wychowawcze szkoły”. Prezentowane propozycje można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie.

Terapia dzieci z zaburzeniami w rozwoju

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą on-line pt. :”Terapia dzieci z zaburzeniami w rozwoju”.

Prezentowane pozycje można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie.

Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą on-line pt.:„Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym”.

Prezentowane pozycje można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie.

"Poradniki dla maturzystów"

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Zapraszamy do zapoznania się z wystawa on-line pt.:
„Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”
Prezentowane pozycje można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie

„Dziecko niepełnosprawne w rodzinie”

                                         Zapraszamy do zapoznania się z wystawą on-line pt.:

                                              „  Dziecko niepełnosprawne w rodzinie”

                                          Prezentowane pozycje można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej

                                          w Ostródzie.

 

 

Udzielanie wsparcia dzieciom w przedszkolach i szkołach

Jan Paweł II-Papież-Polak

Jan Paweł II-Papież-Polak

 

 Zapraszamy do zapoznania się z wystawą on-line pt.:

„Jan Paweł II- Papież Polak”.

 Prezentowane pozycje można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej

w Ostródzie.

"Biblioteka poleca nowości"

„Dobro rodziny czy nadgodziny” - Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą książek zorganizowaną w związku z obchodami w dn. 16 V – 15 VI 2024r.  XXVI. Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. W tym roku hasłem przewodnim jest “Dobro rodziny czy nadgodziny”. Wszystkie prezentowane na wystawie książki dostępne są w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie. Serdecznie zapraszamy!

"Edukacja wielo- i międzykulturowa w szkole"

Zapraszamy nauczycieli, rodziców i osoby zainteresowane tematem do zapoznania się z wystawą online pt. „Edukacja wielo- i międzykulturowa w szkole”. 
Wszystkie prezentowane książki można wypożyczyć w naszej Bibliotece. 
Serdecznie zapraszamy!
 
 
 
 
 

WAKACJE Z KSIĄŻKĄ

Czy zwierzęta potrafią leczyć?

15 czerwca przypada Ogólnopolski Dzień Dogoterapii  (z ang. dog, pies i therapy, terapia). Jego pierwsza edycja odbyła się w 2007 roku, choć terapie z udziałem psów stosowane są w naszym kraju już od 1987 roku. W 2004 r. powstał Polski Związek Dogoterapii.

Zapraszamy osoby zainteresowane tematem do zapoznania się z wystawą online książek poruszających problematykę wykorzystania psów i innych zwierząt w terapii, wspomaganiu rozwoju oraz edukacji osób chorych i niepełnosprawnych. Wszystkie prezentowane pozycje można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie. Serdecznie zapraszamy!

Książki na wakacje

Edukacja ekologiczna w szkole

„Edukacja środowiskowa – pierwsza w planie, na cóż bowiem

zda się liczenie, czytanie, gdy życia na Ziemi nie stanie”.

I. Oksińska

 

Co roku w kwietniu obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Zapraszamy nauczycieli, pedagogów i osoby zainteresowane tematem do zapoznania się z wystawą online poruszającą problematykę edukacji ekologicznej w szkole. Wszystkie prezentowane książki można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie.

 

„Badanie dojrzałości szkolnej dziecka”

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zapraszamy rodziców, nauczycieli i osoby zainteresowane tematem do zapoznania się z wystawą online „Badanie dojrzałości szkolnej dziecka”.  Na wystawie zaprezentowano przykłady książek, poradników i fachowej literatury, które mogą posłużyć jako pomoc w ocenie, czy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole.

Wszystkie książki są dostępne w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie. Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

8 II - Dzień Bezpiecznego Internetu

„Prawo do radości”

wystawa prac uczniów

ze Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Szczepankowie

 

 

 

21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą on-line pt.:

        „21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa”

 Prezentowane pozycje można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie.

 

„Jesień jest wokół nas” wystawa prac wychowanków internatu Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie

Nowości wydawnicze

Programy profilaktyczno-wychowawcze w szkołach

„Jak wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?”

 

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą online literatury temat nauczania i wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie prezentowane pozycje można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie. Serdecznie zapraszamy!

 

 

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą on-line na temat wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny. Prezentowane propozycje można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie.

 

wystawa on line

Kształtowanie postaw dbałości o zdrowie wśród dzieci i młodzieży

 

 Zapraszamy do zapoznania się z wystawą on-line pt.:

„ Kształtowanie postaw dbałości o zdrowie wśród dzieci i młodzieży”

Prezentowane pozycje można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie.

 

"Nauczyciele wobec wyzwań współczesności"

Katalog
on-line

Materiały
edukacyjne

Wystawy
on-line

Zaproponuj
do zbiorów

Aktualności

O bibliotece

Zasady korzystania
z biblioteki

Warto
przeczytać

Oferta
i wspomaganie
szkół

Czasopisma

Zestawienia
bibliograficzne

Otwarte
zasoby
edukacyjne