„Prawo do radości”

wystawa prac uczniów

ze Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Szczepankowie

 

 

 

Edukacja ekologiczna w szkole

„Edukacja środowiskowa – pierwsza w planie, na cóż bowiem

zda się liczenie, czytanie, gdy życia na Ziemi nie stanie”.

I. Oksińska

 

Co roku w kwietniu obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Zapraszamy nauczycieli, pedagogów i osoby zainteresowane tematem do zapoznania się z wystawą online poruszającą problematykę edukacji ekologicznej w szkole. Wszystkie prezentowane książki można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie.

 

21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą on-line pt.:

        „21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa”

 Prezentowane pozycje można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie.

 

8 II - Dzień Bezpiecznego Internetu

Kształtowanie postaw dbałości o zdrowie wśród dzieci i młodzieży

 

 Zapraszamy do zapoznania się z wystawą on-line pt.:

„ Kształtowanie postaw dbałości o zdrowie wśród dzieci i młodzieży”

Prezentowane pozycje można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie.

 

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą on-line na temat wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny. Prezentowane propozycje można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie.

 

wystawa on line

"Nauczyciele wobec wyzwań współczesności"

„Jesień jest wokół nas” wystawa prac wychowanków internatu Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie

Nowości wydawnicze

Programy profilaktyczno-wychowawcze w szkołach

„Jak wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?”

 

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą online literatury temat nauczania i wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie prezentowane pozycje można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie. Serdecznie zapraszamy!

 

 

Katalog
on-line

Materiały
edukacyjne

Wystawy
on-line

Zaproponuj
do zbiorów

Aktualności

O bibliotece

Zasady korzystania
z biblioteki

Warto
przeczytać

Oferta
i wspomaganie
szkół

Czasopisma

Zestawienia
bibliograficzne

Otwarte
zasoby
edukacyjne