Z wizytą w Szkole Podstawowej w Szyldaku

03.12.2015

Dnia 18 listopada nauczycielki-bibliotekarki z ZPP Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie poprowadziły zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szyldaku.

Pani Ewa Pawłowska poprowadziła zajęcia dla klas II-III pt.”Czytanie – moja pasja”. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały książki Ewy Nowak ”Pułapka na ktosia”. Po ożywionej dyskusji na temat wydarzeń i bohaterów przedstawionych w opowieści dzieci z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do rysowania swojego wyobrażenia stworka (ktosia). Na koniec zajęć zaprezentowały swoje prace na forum całej grupy.
 
Zajęcia pt.” Podróże z książką – plakat promujący czytelnictwo”dla klasy V-VI poprowadziła Pani Ewelina Tańska. Uczniowie podczas zajęć opowiadali o swoich ulubionych książkach, a następnie pracując w grupach wspólnie projektowali plakat promujący czytelnictwo. Uczniowie przy tworzeniu plakatów wykazali się dużą kreatywnością i ogromną wyobraźnią. Na zakończenie zajęć liderzy poszczególnych zespołów zaprezentowali wykonane plakaty.