Zabawy przeciw agresji

04.12.2014

W dniu 17 listopada 2014 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie odbyły się grupowe zajęcia dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wraz z rodzicami pt: ,,Zabawy przeciw agresji".

Proponowane zabawy miały na celu uświadomienie dzieciom, że konflikty nie muszą przeradzać się w walkę sił i awantury a agresja nie rozwiązuje konfliktów. Dzieci poznały sposoby rozładowania złości poprzez prawidłowe oddychanie, zabawy ruchowe (bitwa na balony, gazetowe kule) a także ćwiczenia z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne.

Zajęcia prowadziły: pedagog Dorota Przybecka, logopeda Beata Machulska, pedagog Kinga Prusinowska.