Zajęcia edukacyjne „Trudne słowo: kompromis”

24.06.2021

W dniach 15, 18 oraz 24 czerwca Pani Ewa Pawłowska z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie poprowadziła dla uczniów kl. Vb i VIc Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie oraz uczniów kl. Va i VI c Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostródzie zajęcia edukacyjne -„Trudne słowo: kompromis”. Celem zajęć było przedstawienie uczniom jednej z metod rozwiązywania konfliktów. Po wysłuchaniu i omówieniu opowiadania „Trudne słowo: kompromis” dzieci dyskutowały, czym jest kompromis, w jaki sposób do niego dążyć i dlaczego warto w życiu iść na kompromisy. Podawały też przykłady sytuacji konfliktowych w domu lub w szkole, a następnie sposoby ich rozwiązania za pomocą kompromisu.