Zajęcia edukacyjne w Krainie Bajek

21.05.2024

Z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek nauczyciel-bibliotekarz p. Ewa Pawłowska poprowadziła w dn. 10 oraz 13 maja 2024 cykl zajęć edukacyjnych pt. „Spotkanie z książką” dla dzieci w Przedszkolu Niepublicznym Kraina Bajek w Ostródzie. Celem zajęć było zapoznanie 4-, 5- i 6-latków z zasadami poszanowania książek i zachowania się w bibliotece, propagowanie idei głośnego czytania oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci.