Zajęcia grupowe

03.04.2013

22 marca 2013 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie odbyły się zajęcia grupowe dzieci z rodzicami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz działań skierowanych do dzieci 5 i 6-letnich. Tematem przewodnim spotkania była: „Wielkanoc czyli pisanki, zające i
Śmigus Dyngus”. Zajęcia zostały przeprowadzone przez pedagogów: mgr Monikę Kosińską i mgr Kingę Prusinowską.

Zajęcia terapeutyczne rozpoczęły się od przywitania z Kurą, która była małym pomocnikiem pedagogów. Następna była zabawa ruchowa: dzieci i rodzice wysłuchali wiersza o kicających zającach i skakali raz w lewą, raz w prawą stronę zgodnie z usłyszanym tekstem.

Podczas zajęć terapeutycznych doskonalono każdą sferę rozwoju dziecka: komunikację, umiejętności poznawcze, funkcje słuchowe i wzrokowe oraz umiejętności manualne. Wspólna zabawa podczas naśladowania oraz wykonanie pracy plastycznej pozwoliło na nawiązanie współpracy rodzica z dzieckiem.

Cieszymy się, że zajęcia grupowe dzieci z rodzicami przyniosły wszystkim wiele radości i powodów do dumy i zadowolenia.