Zajęcia promujące czytelnictwo dla klas II

24.11.2016

W listopadzie biblioteka gościła uczniów z klasy IIb Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostródzie, IIb Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie oraz IIf Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostródzie. Dzieci zwiedziły bibliotekę oraz wzięły udział w zajęciach promujących czytelnictwo "Czytanie – moja pasja".

Podczas zajęć, poprowadzonych przez Ewę Pawłowską, dzieci miały okazję porozmawiać o ulubionych książkach oraz korzyściach płynących z czytania, a także wysłuchać jednej z książeczek z serii wspierającej naukę czytania „Czytam sobie”. Następnie wykonały ilustracje do przeczytanego tekstu. Wszystkie prace zostały zaprezentowane na wystawach –  w bibliotece lub w poszczególnych szkołach.