Zapraszam pedagogów i nauczycieli

03.10.2013

Zapraszam Pedagogów i zainteresowanych nauczycieli na spotkanie organizacyjne w naszej Poradni w terminach podanych w tabeli zamieszczonej poniżej.

Prosimy o przesłanie, na adres sekretariat.ppp@gmail.com  pytań i problemów do omówienia na spotkaniu wynikających  z potrzeb Państwa Placówki.

       Prosimy również o przeanalizowanie zapotrzebowania na usługi Poradni  w bieżącym roku szkolnym zgodnie z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zapraszamy na spotkania  w terminach:

 

Lp

Termin 
spotkania

Odbiorca

Program

Prowadzący spotkanie

1

9.10.2013

Godz. 10.00

Pedagodzy , Doradcy zawodowi  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

1.Przedstawienie:

– informacji o pracy Poradni w roku ubiegłym

– oferty programowej PP-P.

2.Wsparcie szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

3. Uczeń zdolny w systemie oświaty.

Dorota Jaskółowska

Beata Mioduszewska

Marta Pelczarska

2

9.10.2013

Godz. 12.00

Pedagodzy szkół podstawowych

1.Przedstawienie:

– informacji o pracy Poradni w roku ubiegłym

– oferty programowej PP-P

2.  Uczeń zdolny w systemie   oświaty.

3. Nowe  metody diagnozy   dzieci w wieku 5-11 lat.

4. Terapia behawioralna dzieci

Henryka Lech

Anna Szpruch

Ewelina Różalska

Kinga Prusinowska

3

16.10.2013

Godz. 13.00

Dyrektorzy lub Nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

1.Przedstawienie:

– informacji o pracy Poradni w roku ubiegłym

– oferty programowej PP-P

2. Nowe  metody diagnozy   dzieci w wieku 5-11 lat.

3. Badania przesiewowe mowy.

4.Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

Ewelina Różalska

Monika Kosińska

Monika Włodarczyk –Dudka

Kinga  Prusinowska

 

   

Spotkania odbędą się w sali na III piętrze w naszej Poradni.

Zainteresowanych proszę o  potwierdzenie swego udziału w spotkaniu telefonicznie (89) 642 82 86 7 dni przed terminem spotkania.

 

Pozdrawiam

Dyrektor PP-P w Ostródzie
Alina Ziniewicz