Zaproszenie na próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

12.04.2023

Dyktanda.pl zapraszają wszystkich uczniów ósmej klasy na próbne egzaminy ósmoklasisty!

Przygotowaliśmy bezpłatne próbne egzaminy dla wszystkich zainteresowanych uczniów, które odzwierciedlają standardy egzaminacyjne.

Przygotowaliśmy dla Was aż 34 arkusze – 18 z języka polskiego i 16 z matematyki – w ramach próbnych egzaminów ósmoklasisty. To szansa, by zidentyfikować swoje mocne i słabe strony, a w konsekwencji przygotować się jak najlepiej do egzaminu końcowego.

Egzamin próbny ósmoklasisty składać się będzie z pytań o różnej formie, włączając pytania otwarte i zamknięte, aby sprawdzić wiedzę uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową: https://www.dyktanda.pl/egzamin-osmoklasisty/ w celu zdobycia więcej informacji na temat próbnego egzaminu ósmoklasisty

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności już teraz, biorąc udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty i zyskaj pewność siebie przed oficjalnym egzaminem.