Zaproszenie na wystawę online „Edukacja wielo- i międzykulturowa w szkole”

10.01.2023

Zapraszamy nauczycieli, rodziców i osoby zainteresowane tematem do zapoznania się z wystawą online publikacji książkowych

pt. „Edukacja wielo- i międzykulturowa w szkole”.

Wystawa dostępna jest na stronie Biblioteki w kafelku „Wystawy on-line”.

Link do wystawy: https://poradnia.ostroda.pl/wystawy-online