"Zwiastuny wiosny widziane oczami dziecka"

19.05.2014

W dniu 10 kwietnia 2014 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyły się zajęcia pt: "Zwiastuny wiosny widziane oczami dziecka", na które zaproszono dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

W spotkaniu brali udział rodzice, opiekunowie, co jest ważnym elementem pracy terapeutycznej. Zabawy i ćwiczenia służyły m. in. rozwijaniu logicznego myślenia, pamięci, koncentracji uwagi, sprawności narządów artykulacyjnych a także motoryki dużej i małej, sprawności graficznej. Uczestnicy chętnie i z dużym zaangażowaniem brali udział w proponowanych ćwiczeniach i zabawach. Zajęcia prowadziły: pedagog Dorota Przybecka, logopeda Beata Machulska oraz pedagog Kinga Prusinowska.