„Zwierzęta małe i duże” – zajęcia dla przedszkolaków

20.04.2022

Dnia 11 kwietnia 2022 roku p. Ewa Pawłowska z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie poprowadziła zajęcia literacko-plastyczne „Zwierzęta małe i duże” dla dzieci  z Przedszkola „Kraina Bajek” w Ostródzie.

Głównym celem zajęć, opartych na twórczości Jana Brzechwy, było kształtowanie zainteresowań czytelniczych i przyrodniczych oraz rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci. W pierwszej, literackiej części zajęć, po wstępnej rozmowie na temat ulubionych zwierząt,  przedszkolaki  obejrzały film z nagraniem krótkich, zabawnych wierszyków o zwierzętach autorstwa Jana Brzechwy. Podczas późniejszej rozmowy na temat przedstawionych w wierszach bohaterów, dzieci wykazały się dużą znajomością różnych zwierząt. Bez większych problemów odgadywały ich nazwy na podstawie pokazywanych przez prowadzącą czarno-białych ilustracji. Podczas rozwiązywania tych ilustrowanych zagadek prowadząca zwracała uwagę dzieci na charakterystyczne cechy wyglądu, mówiła, gdzie żyją i co jedzą wybrane zwierzęta, a także na czym polega różnica między rodzimymi a egzotycznymi zwierzętami. W drugiej, plastycznej części zajęć zadaniem dzieci było pokolorowanie ilustracji zwierząt z poznanych utworów. Wykonane przez przedszkolaki prace można obejrzeć na wystawie dostępnej na korytarzu przed wejściem do biblioteki.