OGŁOSZENIE

22.10.2021

OGŁOSZENIE

W związku z reorganizacją pracy Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie, Dyrektor Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie informuje, że od dnia 20 października br. zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa czytelników w dotychczasowym lokalu Biblioteki przy ul. Grunwaldzkiej 50.

Od dnia 20.10. Biblioteka mieści się przy ul. Sportowej 1, przy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostródzie (parter budynku internatu ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie znajdującego się przy boisku – wspólne wejście do Poradni i Świetlicy Terapeutycznej).

Dalsze korzystanie ze zbiorów Biblioteki będzie możliwe wyłącznie na podstawie złożonego wcześniej przez czytelnika zamówienia (druk znajduje się na stronie internetowej Biblioteki). Zamówienia można składać osobiście w nowym lokalu lub mailowo: wypozyczalnia@pedagogiczna.ostroda.pl.

Termin i sposób odbioru zamówionych zbiorów ustalony będzie z czytelnikiem indywidualnie.

Zapraszamy!