NEUROFLOW:

1. Zał. nr 2 Formularz danych osobowych dziecka

2_.Kwestionariusz diagnostyczny ( _przyjazny do druku_)-dziecko-4 strony

3. Neuroflow Oświadczenie_Klienta_załącznik_1_5

4. Rediagnoza – Ankieta nasilenia objawów – dziecko

 

5. Ankieta nasilenia objawów – pełnoletni uczeń

6. Zał. nr 2 Formularz danych osobowych pełnoletni uczeń

7. Kwestionariusz diagnostyczny pełny – pełnoletni uczeń

BIBLIOTEKA:

Aktualności

Druki
do pobrania

Formularz
zgłoszeniowy

Informator

Diagnoza

Terapia
Psychoterapia

Profilaktyka
Mediacja

WCZESNE
WPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

OŚRODEK
KOORDYNACYJNO-
REHABILITACYJNO-
OPIEKUŃCZY
"ZA ŻYCIEM"

DORADZTWO
ZAWODOWE
COACHING

SZKOŁA
DLA RODZICÓW
GRUPY WSPARCIA
SZKOLENIA

KONSULTACJE
INTERWENCJA
KRYZYSOWA