550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika patrona 2023 roku

17.02.2023

Mikołaj Kopernik to  najbardziej znany astronom, twórca heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego  i prawdopodobnie pierwszy heliocentryk w Europie od czasów Starożytnej Grecji.

Mikołaj Kopernik wywodził się z rodziny zamożnego kupca toruńskiego, pochodzącego z Krakowa, Mikołaja Kopernika seniora. Mikołaj i Barbara (z domu Watzenrode) Kopernikowie mieli czworo dzieci: Andrzeja, Barbarę, Katarzynę i najmłodszego Mikołaja. Młody Mikołaj w Toruniu spędził dzieciństwo i młodość.

Kopernik, choć na co dzień posługiwał się językiem niemieckim, niemal na pewno znał także łacinę i język polski, był też poddanym polskiego króla.

Czy wiesz, co oznacza to powiedzenie? Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię – tak mówi się, bo Kopernik ogłosił, że Słońce się nie rusza, a to Ziemia krąży wokół niego – do jego czasów uważano, że jest odwrotnie!

Budynki znajdujące się w Polsce  związane z astronomem :

Dom Kopernika w Toruniu

  • Collegium Maius w Krakowie
  • Zamek w Lidzbarku Warmińskim
  • Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie
  • Ruiny zamku Kapituły Warmińskiej w Pieniężnie
  • Katedra we Fromborku

Kopernik pełnił wiele funkcji administracyjnych i urzędów, takich  jak:

  •  generalny administrator biskupstwa warmińskiego po zgonie biskupa Fabiana Luzjańskiego, komisarz Warmii (1521)
  •  kanclerz kapituły katedralnej warmińskiej (1511–1513, 1520, 1524–1525, 1529) opiekun stołu kapitulnego w latach (1526–1532)
  • zarządca kasy aprowizacyjnej (1513)
  • poseł lub wizytator dóbr kapitulnych w latach (1511, 1521–1522, 1531–1537, 1539)

kanonik warmińskiej kapituły katedralnej (od 1497)

  • scholastyk wrocławskiej Kolegiaty Świętego Krzyża i św. Bartłomieja (1503–1538)