Działalność Poradni w okresie zawieszenia zajęć szkolnych

11.03.2020

Działalność Poradni PP i zalecenia MEN

W trosce o zdrowie naszych Klientów Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie:
– przyjmuje tylko pilne przypadki i podejmuje interwencje kryzysowe,
– informuje, że jeśli Rodzic chce odwołać bądź zmienić termin zaplanowanej wcześniej wizyty proszony jest o kontakt telefoniczny: 89 646 65 98,
– odwołuje wszystkie organizowane szkolenia dla Nauczycieli i Rodziców od 12 marca do 13 kwietnia 2020 r., zaś zajęcia warsztatowe „Szkoła dla Rodziców” będą zawieszone na czas od 16 marca do 23 marca 2020 r. włącznie,
apeluje do Rodziców o nieprzysyłanie przeziębionych i chorych dzieci do Poradni,
Dalsze postępowanie zależy od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju i zagrożeniach z tym związanych.

 

Aktualne zalecenia Ministra Edukacji Narodowej:

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.