Kodowanie w szkole. Korzyści i propozycje zabaw

16.01.2023

Programowanie to trzeci język, którego warto się nauczyć obok ojczystego i obcego. Język, który pozwala na komunikację ze wszelkimi urządzeniami technicznymi i ułatwia efektywne znalezienie się w świecie współczesnych cyfrowych mediów. Kodowanie nie bez przyczyny odgrywa istotną rolę w nowej podstawie programowej. W obecnym świecie podczas procesu edukacji coraz większy nacisk kładzie się na naukę obsługi nowoczesnego sprzętu
i oprogramowania. Dzieje się tak, że dzieci już od najmłodszych lat mają dostęp
do nowoczesnych technologii. Wczesny kontakt dzieci z programowaniem ułatwi
im efektywniejsze posługiwanie się nowoczesną technologią informacyjną a także rozwinie zainteresowania w tej dziedzinie. Jak kształtować kompetencje kluczowe u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, wykorzystując kodowanie? Czy kodowanie jest tym samym
co programowanie? Dlaczego warto uczyć dzieci programowania? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziemy w artykule „ Kodowanie w szkole” Doroty Zając, który znajduje
się w czasopiśmie „Życie szkoły”, nr 10 z 2022r. Czasopismo jest dostępne w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie. Polecamy.