Lubimy uczyć (się) – Praktyki studenckie w Zespole Placówek Pedagogicznych

13.07.2022

Od września 2019 roku Zespół Placówek Pedagogicznych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest celowo wybierana przez studentów jako miejsce odbywania praktyk studenckich. Z każdym rokiem liczba ubiegających się lawinowo wzrasta, co pokazuje, że oferta współpracy Poradni rozrasta się o kolejną grupę odbiorców i formę działalności edukacyjno-wychowawczej.

Organizacja praktyk studenckich wymaga przygotowania przestrzeni do nauki dla osób dorosłych: młodych, ambitnych, ciekawych, kreatywnych. Z takimi właśnie współpracujemy 😊, studentami kierunków takich jak psychologia, pedagogika, logopedia. Kadra naszej placówki pełni rolę opiekunów i przewodników po tajnikach zawodowej ścieżki kariery. Chętnie dzieli się wiedzą i przekazuje praktyczne podejście w rozwiązywaniu złożonych problemów edukacyjnych. W trakcie praktyk studenci zdobywają wiadomości na temat pracy w przyszłym zawodzie, obserwują pracę diagnostów i terapeutów, towarzyszą specjalistom w ich codziennych czynnościach oraz nabierają doświadczenia w bezpośrednich zajęciach z dziećmi i młodzieżą.

Z dumą informujemy, że dotychczas Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zespołu Placówek Pedagogicznych wzięła pod swoje skrzydła  18 praktykantów.

Uzyskane informacje zwrotne dają motywację do kontynuowania tej działalności. Poradnia jest miejscem, z którego chcą korzystać nie tylko rodzice z dziećmi, ale i młodzi dorośli, którym zależy na gruntownym przygotowaniu do pracy w zawodzie.