Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

02.11.2015

6 października 2015 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o realizacji w latach 2016-2020 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Program obejmuje trzy priorytety. Priorytet 3 dotyczy wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.W latach 2016-2020 na zakup książek niebędących podręcznikami z budżetu państwa przeznaczonych zostanie 150 mln zł. (po 30 mln. zł. w każdym roku). Warunkiem przyznania wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów. Według harmonogramu realizacji Priorytetu 3, do 20 listopada br. dyrektorzy szkół i bibliotek pedagogicznych mogą składać do organów prowadzących wnioski o dofinansowanie zakupów książek w ramach programu w roku 2016r.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie MEN w zakładce Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (w tym wzory wniosków), a także w „Miniporadniku dla nauczycieli bibliotekarzy i dyrektorów szkół” opublikowanego na stronie „Biblioteki w Szkole”.