Narzędzia i aplikacje internetowe dla nauczycieli – nowy wymiar edukacji

20.04.2021

Współczesna rzeczywistość edukacyjna w dużej części ma charakter cyfrowy. Obecna praca zdalna daje nauczycielom wspaniałą okazję do zagłębienia się w świat wirtualny, rozwinięcia nowych umiejętności i wykorzystania ich do pracy z uczniami. Zdalne nauczanie zachęca, a wręcz niejako zmusza do korzystania z narzędzi TIK. Należą do nich różnego rodzaju programy komputerowe, które pozwalają tworzyć i wymieniać informacje, organizować on-line zajęcia i uatrakcyjniać wizualnie przekazywane uczniom treści nauczania.

Zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z przygotowanym przez nas wykazem

„Narzędzia i aplikacje internetowe przydatne w pracy nauczyciela”.

Prezentujemy w nim najciekawsze i najchętniej stosowane narzędzia TIK, które pomogą urozmaicić pracę zdalną. Dają one możliwość m.in. edytowania i udostępniania on-line dokumentów, zdjęć i filmów, tworzenia atrakcyjnych wizualnie grafik, kart pracy, quizów, prezentacji i innych pomocy dydaktycznych. Zdecydowana większość z nich jest bezpłatna.