Pisankowa bajeczka

10.03.2018

Dnia 7 marca 2018 roku Bibliotekę odwiedzili wychowankowie internatu Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie. Dzieci brały udział w zajęciach literacko – plastycznych pt. " Pisankowa bajeczka".

Zajęcia poprowadziła Pani Ewelina Tańska. Dzieci podczas zajęć wysłuchały bajki Agnieszki Galicy pt. ” Pisankowa bajeczka”oraz wykonały rysunki wielkanocnych pisanek. Prace dzieci można zobaczyć oglądając wystawę, która mieści się w bibliotece.