Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

06.09.2016

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród
dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach
i placówkach.
3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach
ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces
dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 
Czytaj więcej: MEN