Wybór literatury pt. „Wartości w wychowaniu”

22.11.2022

Jeśli nie będziemy potrafili wyposażyć pokolenia

w takie wartości jak sprawiedliwość, wolność, miłość, dobro,

skażemy je na życie w świecie pozbawionym cnót,

w krainie zmierzchu cywilizacji […]”.

Józef Tischner

Zapraszamy wychowawców, pedagogów i rodziców do  zapoznania się z  przygotowanym wykazem literatury pt. „Wartości w wychowaniu. Zestawienie zawiera propozycje książek i artykułów w czasopismach, które podejmują temat szeroko rozumianej edukacji aksjologicznej. Osoby zainteresowane znajdą w nich odpowiedzi na pytania, tj. po co i jak kształtować postawy moralno-etyczne dzieci i młodzieży, jaka jest rola rodziny i szkoły w przekazywaniu wartości młodemu pokoleniu – ale również praktyczne materiały do wykorzystania w nauczaniu, takie jak poradniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne dla uczniów czy scenariusze lekcji wychowawczych.

Wszystkie zaprezentowane pozycje są dostępne w naszej Bibliotece. Serdecznie zapraszamy!

Link do zestawienia:  Wartości w wychowaniu