Wystawy wędrujące

13.07.2022

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie jest w posiadaniu dwóch planszowych wystaw edukacyjnych przedstawiających wybitne postaci – Janusza Korczaka i Juliana Tuwima. „Janusz Korczak – Życie i twórczość” przybliża losy wybitnego humanisty i społecznika Janusza Korczaka, a „Julian Tuwim – poeta wielu pokoleń” opowiada o barwnym życiu i twórczości jednego z najbardziej znanych poetów XX wieku. Od maja tego roku Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna wypożycza wystawy chętnym bibliotekom szkolnym z powiatu ostródzkiego. Dodatkową atrakcją są zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli biblioteki w oparciu o temat wystaw. Ta nowa forma działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej cieszy się dużym zainteresowaniem. Do tej pory akcje odbyły się w: Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie, Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie, Szkole Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie, Szkole Podstawowej im. Polskich Dzieci Sybiru w Szczepankowie, Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pietrzwałdzie.

Zachęcamy szkoły i przedszkola z rejonu działania Poradni do kontaktu i wypożyczania.