Wyszukiwanie informacji w katalogach on-line wybranych bibliotek

30.11.2018

Dnia 26 listopada maturzyści ZSZ im. Stanisława Staszica w Ostródzie zapoznali się z możliwościami jakie dają internetowe katalogi biblioteczne. Jak wyszukiwać potrzebne informacje i odnajdywać książki, które ich interesują w katalogach lokalnych bibliotek publicznych i bibliotekach uczelni wyższych, uczyli się na zajęciach przeprowadzonych przez Ewę Warsińską – bibliotekarkę Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie.