Zajęcia dla przedszkolaków z Krainy Bajek

28.09.2022

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, 27 IX 2022r. nauczyciel bibliotekarz – Ewa Pawłowska poprowadziła zajęcia literacko – plastyczne pt. „Przygody psotnego kotka”  w Przedszkolu Niepublicznym „Kraina Bajek” w Ostródzie. Głównym celem zajęć była popularyzacja święta, rozwijanie zainteresowań czytelniczych i przyrodniczych, a także kreatywności oraz zdolności plastycznych dzieci.

Po wstępnej pogadance na temat obchodzonego święta oraz ulubionych przez dzieci książeczkach, prowadząca zaprosiła wszystkich do wysłuchania wiersza R. Wejnera „Kocie figle”.  Po wysłuchaniu utworu i omówieniu przygód głównego bohatera, dzieci wzięły udział w pogadance o kotach. Przedszkolaki wykazały się dużą wiedzą na temat charakterystycznych kocich zwyczajów oraz ich pielęgnacji.  W części plastycznej zadaniem dzieci było narysowanie swojej wersji przygód głównego bohatera „Kocich figli” lub też własnego kotka.  Na zakończenie zajęć nastąpiła prezentacja wszystkich prac wykonanych przez dzieci wraz z komentarzem autorów, co przedstawiają.