Ciekawe projekty i zajęcia czytelnicze – spotkanie szkoleniowe sieci bibliotekarzy

13.02.2020

Dnia 12 lutego 2020r. w Bibliotece odbyło się II. w tym roku szk. spotkanie szkoleniowe sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy pow. ostródzkiego pt. "Ciekawe projekty i zajęcia czytelnicze realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

Głównym celem spotkania było wzbogacenie wiedzy i wymiana doświadczeń nauczycieli bibliotekarzy w zakresie realizowanych w ramach NPRCz projektów i zajęć, które aktywnie zachęcają uczniów do czytania. Na początku spotkania koordynator sieci, Pani Ewa Pawłowska, przekazała zainteresowanym bibliotekarzom materiały poradnikowe dotyczące realizacji programu. Ponieważ większość obecnych bibliotekarzy ma już za sobą udział w programie, główna część spotkania poświęcona była przykładom dobrych praktyk. Bibliotekarze prezentowali zrealizowane przez nich w ramach NPRCz zajęcia i projekty, które cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży szkolnej i mogą być inspiracją w dalszej pracy bibliotecznej. Dzielili się również swoimi uwagami i doświadczeniami związanymi z realizacją wymagań NPRCz. Uzupełnieniem wystąpień uczestników spotkania był przegląd literatury fachowej. Koordynator sieci, opierając się na publikacjach w „Bibliotece w Szkole”, przedstawiła kilka pomysłów na niebanalne projekty czytelnicze, które można zrealizować w szkole.
W sprawach różnych nauczyciele bibliotekarze poruszyli takie problemy, jak zmiany w prawie oświatowym dotyczące inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych, problemy związane z przekazaniem zubytkowanych książek na makulaturę czy źródła finansowania różnych przedsięwzięć bibliotecznych.
Na koniec szkolenia koordynator sieci zaprosiła obecnych na następne spotkanie sieci, które odbędzie się w bibliotece SP nr 2 w Ostródzie.