Zajęcia edukacyjne dla uczniów z SP w Szyldaku

11.02.2020

Dnia 11 lutego 2020r. uczniowie klas V-VII ze Szkoły Podstawowej w Szyldaku uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie.

Zajęcia pt.” Podróże z książką – plakat promujący czytelnictwo” dla klasy V-VI poprowadziła Pani Ewelina Tańska. Uczniowie podczas zajęć opowiadali o swoich ulubionych książkach, a następnie pracując w grupach wspólnie projektowali plakat promujący czytelnictwo. Uczniowie przy tworzeniu plakatów wykazali się dużą kreatywnością i ogromną wyobraźnią. Na zakończenie zajęć liderzy poszczególnych zespołów zaprezentowali wykonane plakaty.
Z kolei ucznie z klas VI-VII wzięli udział w zajęciach pt. „Czytam książki, ponieważ…”, poprowadzonych przez Panią Ewę Pawłowską. Głównym celem zajęć było zachęcenie uczniów do czytania książek i uświadomienie im pozytywnych wartości wynikających z czytania. Na podstawie analizy wiersza E. Szymańskiego „Książka” uczniowie szukali różnych argumentów przemawiających za czytaniem, które zapisywali na tablicy w postaci metaplanu. Na koniec uczniowie mogli samodzielnie dokończyć zawarte w temacie twierdzenie „Czytam książki, ponieważ…”.