Książka mój sprzyjaciel

03.04.2017

W dniu 16.03.2017 roku pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej po raz kolejny zorganizowali zajęcia grupowe w ramach wczesnego wspomagania rozwoju pt: ,,Książka mój przyjaciel".

Celem spotkania było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych.Podczas zajęć dzieci za pomocą rekwizytów rozpoznawały tytuły bajek, doskonaliły umiejętnośćsłuchania czytanego tekstu i wykonały własną książeczkę.

Zajęcia prowadziły: Beata Machulska, Agnieszka Górska, Dorota Przybecka.