”MAM 6 LAT. IDĘ DO SZKOŁY!”

08.05.2013

W dniach 06.02.-31.03.2013 r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ostródzie przeprowadziła szereg działań w ramach programu MEN

Wykonaliśmy pracę w 3 obszarach:

 1. Działania prowadzone w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego
 2. Działania prowadzone w szkole podstawowej
 3. Działania prowadzone w poradni psychologiczno- pedagogicznej

Działania prowadzone w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego

 • 11 spotkań z rodzicami dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej:

Udział wzięło 165 osób, z czego 56 to rodzice dzieci urodzonych w 2007 roku.

 • 6 spotkań w ramach warsztatów z rodzicami dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej: Udział wzięło 146 osób.
 • Z zaplanowanych 6 spotkań w ramach warsztatów dla nauczycieli dotyczących oceny gotowości szkolnej i przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole oraz współpracy z rodzicami w tym zakresie odbyły się 3.

Placówki nie wykazywały zapotrzebowania na większą ilość spotkań.

 • Zaplanowane spotkania z nauczycielami dotyczące oceny gotowości szkolnej i przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole oraz współpracy z rodzicami w tym zakresie nie odbyły się, ponieważ zapotrzebowanie środowiska wskazywało na konieczność przeprowadzenie badań przesiewowych mowy oraz udzielenia indywidualnych porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom.

Badania przesiewowe mowy

W badaniach przesiewowych mowy wzięło udział 152 dzieci z 4 placówek, udzielono porad ich rodzicom (152) i nauczycielom (8).

Punkt konsultacyjny

 • W ramach punktu konsultacyjnego odbyło się 12 spotkań
 • Dodatkowych 5 spotkań odbyło się na temat pracy w szkole z dzieckiem 6- letnim z zaburzeniami mowy i ryzyka dysleksji

Zajęcia dla dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej

Odbyło się 21 spotkań, w których ogółem uczestniczyło 400 dzieci, w tym 258 urodzonych w 2007 roku

Działania prowadzone w szkole podstawowej

 • 6 spotkań z nauczycielami dotyczących uwzględnienia w pracy specyfiki funkcjonowania młodszych dzieci. Udział wzięło 100 osób.
 • Nie odbyły się warsztaty w ramach w/w tematu, zaś na punkt konsultacyjny nie było zapotrzebowania.

Działania prowadzone w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

 • 10 spotkań z rodzicami dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej:

8 spotkań w formie warsztatów umiejętności wychowawczych- Szkoła dla Rodziców (10 osób)

2 spotkania w formie warsztatów- Jak zrozumieć niepożądane zachowania dzieci? ( 20 osób)

 • Konferencja Powiatowa w Morągu

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ostródzie była jej współorganizatorem.

 • Spotkanie z nauczycielami szkół podstawowych dotyczące uwzględnienia w pracy specyfiki funkcjonowania młodszych dzieci. Udział wzięło 30 osób. Kolejne przewidziane na kwiecień
 • Punkt konsultacyjny

W ramach punktu konsultacyjnego odbyło się 11 spotkań, skorzystało z konsultacji 15 osób.

Zajęcia dla dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej

 • Zajęcia otwarte pokazowe dla rodziców dzieci 5,6- letnich- 1 spotkanie, 8 osób
 • Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z udziałem rodziców- 1 spotkanie, 10 osób
 • Terapia- 1 spotkanie, 10 osób
 • Terapia Biofeedback- 46 spotkań, 7 osób
 • Terapia Pedagogiczna- 18 spotkań