Pilotaż standardów w zakresie organizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka i wspierania rodziny

10.11.2021

Z radością ogłaszamy, że Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie, jako jedna z dwóch placówek oświatowych województwa Warmińsko-Mazurskiego, weźmie udział w pilotażu standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wspierania rodziny, prowadzonym przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w ramach umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.
Będziemy się dzielić doświadczeniami z realizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na terenie naszej Poradni oraz efektami z działalności wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie powiatu ostródzkiego.

 

Pilotaż WWR