Podsumowanie roku 2021 oczami kadry ZPP

19.01.2022

Podsumowanie roku 2021 oczami kadry ZPP

Nauczyciele Zespołu Placówek Pedagogicznych podsumowali rok 2021. Oto z czego są dumni

 

Liczba zgłoszeń: 1009 – Tylko w minionym, naznaczonym pandemią roku, udzieliliśmy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej,

z zakresu integracji sensorycznej ponad tysiącu dzieciom, uczniom i rodzicom.

Intensywnie się kształciliśmy – Kadra poszerzyła umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne, zdobyła kolejne uprawnienia i certyfikaty m.in.:

  • rekomendowanych programów profilaktycznych
  • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci wg Carole Sutton
  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – stopień I
  • Terapia środowiskowa Dzieci i Młodzieży
  • Certyfikat psychotraumatologa i psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego
  • Studia Podyplomowe z surdopedagogiki
  • Kurs I stopień języka migowego

Wprowadziliśmy nowe metody i formy pracy z dziećmi. Innowacje placówki:

ZPP została akredytowaną placówką realizującą program edukacyjny wczesnego rozwoju „Klucz do uczenia się”

Trening Umiejętności Społecznych

Terapia Instrumental Enrichment

Nowe zasoby lokalowe i wyposażenie

Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON we współpracy z organem prowadzącym została zamontowana winda osobowa.

Uruchomiliśmy nowy lokal do obsługi czytelników Biblioteki Pedagogicznej w budynku Poradni.

Zakupiliśmy nowe pomoce i narzędzia diagnostyczne m.in.: WISC-V, ADI-R, ADOS-2.

Byliśmy organizatorami ważnych wydarzeń – jako pierwsza poradnia w Polsce zorganizowaliśmy szkolenie z Unikatowego Kodu Uczenia (się) dla specjalistów, ponadto: powiatową konferencję nt. Współpracy szkół branżowych z pracodawcami, szkolenia dla powiatowych doradców zawodowych, szkolenie dla doradców zawodowych „1000 dróg do odkrycia w Podróży Bohatera” oraz cykliczne spotkania dla pedagogów szkolnych w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia.

Współpracowaliśmy z Partnerami i na ich rzecz

Z UKSW w Warszawie prowadziliśmy badania normalizacyjne nowopowstałych narzędzi diagnostycznych

Uczestniczyliśmy w pilotażu Ministerstwa Edukacji i Nauki dot. Standardów organizacji systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wspierania rodziny (WWR);

Dzięki wsparciu Fundacji KPMG w Warszawie prowadzony był projekt zajęć terapeutycznych metodą Instrumentach Enrichment

Jako Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy realizowaliśmy rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na terenie powiatu ostródzkiego.

 

Z czego jesteśmy dumni?? Wypowiedzi udzielił przedstawiciel Grona Pedagogicznego

Myślę, że przede wszystkim z tego, że nadal nam się chce. Mimo trudów i przeciwności losu we do our best:) Kadra stale i niezmiennie się dokształca, poszukuje nowych rozwiązań, zarówno w zakresie terapii, jak i diagnozy. Dyrektor placówki dba o różnego rodzaju „nowości”, zmusza nas do kreatywnego myślenia, nie ma lekko:)

 

Niech Nowy Rok 2022 obfituje w pozytywne wydarzenia, a marzenia zmieniają się w rzeczywistość.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie znajdziecie Państwo aktualną ofertę programową placówki oraz aktualności o bieżących działaniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie.