Warsztaty z Unikatowego Kodu Uczenia (się)©

28.12.2021

Pedagodzy ze szkół ponadpodstawowych powiatu ostródzkiego wraz ze specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie i Morągu uczestniczyli w dwudniowym warsztacie przygotowującym do pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami ukierunkowanym na rozwój umiejętności uczenia się z wykorzystaniem narzędzi Analizy Sposobu Uczenia się (LSA). Poznali korzyści wynikające z zastosowania Unikatowego Kodu Uczenia (się)© dla nauczycieli i uczniów, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenie poprowadzone przez Dorotę Tomaszewicz, dyrektora Placówki Doskonalenia Nauczycieli IMPULS w Olsztynie oraz Annę Fidurską odbyło się w dniach 20-21 grudnia 2021 r. na terenie Poradni w Ostródzie.

Organizatorzy:
Wydział Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie

szkolenie w poradni