Porozumienie bez Przemocy. Metoda na dobrą relację z dzieckiem

02.03.2021

Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication – NVC), nazywane także „językiem serca”, to przypomniany i upowszechniony przez Rosenberga sposób komunikowania się z ludźmi, w którym przyczyniamy się do poprawy jakości życia, swojego i innych.

 
Nie ma w tej metodzie niczego nowego. Rosenberg nie odkrył Ameryki. Odkurzył starą prawdę, że podstawową potrzebą człowieka jest zaspokajanie potrzeb drugiego. Pokazał, jak mówić i słuchać, by słowa miały znaczenie, czyli były nośnikiem tego, co widzimy, słyszymy, co czujemy i czego potrzebujemy. Chcesz więcej dowiedzieć się o metodzie Rosenberga? Przyjdź do Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie i wypożycz książki dzięki, którym pogłębisz swoją wiedzę  o porozumieniu bez przemocy. Polecamy następujące publikacje :

 

Porozumienie bez przemocy okładka

 

Wychowanie bez klapsa okładka