Propozycje tematów dla szkół na spotkania rad pedagogicznych i spotkań z rodzicami.

13.12.2011

Rok szkolny 2011/2012

l.p

Nazwisko prowadzącego

Temat spotkania

 

1

 

Kosińska Monika

Ryzyko dysleksji; uczeń wyjeżdżający   za granicę i powracający; praca z uczniem o specjalnych potrzebach   edukacyjnych

2

 Lech Henryka

 Młodzież dyslektyczna w szkołach   ponadpodstawowych

3

Machulska Beata

Szkolenie z zakresu konstruowania   Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla dzieci z   upośledzeniem umysłowym

 4

Macyra Agnieszka

Profilaktyka i wczesna interwencja   logopedyczna dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych od 0 do 3   roku życia

Wpływ zaburzeń mowy na naukę w szkole;

5

Mioduszewska Beata

Podniesienie efektywności kształcenia   uczniów za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; podstawy prawne, model pracy   z uczniem z spe; wspieranie dziecka w planowaniu kariery edukacyjno zawodowej

 

6

 

Napieralska Alicja

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; profilaktyka   i wczesna interwencja logopedyczna; sytuacja szkolna dziecka z zaburzeniami   mowy

7

Prusinowska Kinga

Dzieci ze spectrum autyzmu w szkole –   propozycje terapeutyczne; wspieranie dziecka z autyzmem/ nadpobudliwością w   warunkach domowych

8

 Różalska Ewelina

Dojrzałość szkolna – jak rozpoznać,   czy dziecko jest gotowe do nauki szkolnej; pomoc dziecku z uszkodzonym   wzrokiem – w domu i w szkole;

Szkolenie z zakresu konstruowania   Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych  dla dzieci słabo widzących i niewidomych

9

 Szprych Anna

Dziecko nadpobudliwe w domu i szkole –   jak mu pomóc? Dziecko z uszkodzonym słuchem w szkole masowej.  Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami   dzieci/uczniów?

Szkolenie z zakresu konstruowania   Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla dzieci   niesłyszących i słabosłyszących

10

 Włodarczyk –Dudka Monika

Wczesne wspomaganie rozwoju – formy i   sposoby stymulacji rozwoju małego dziecka; adaptacja dziecka w przedszkolu i   szkole.