Spotkanie psychologów PPP

29.11.2022

W ramach sieci współpracy 17 listopada odbyło się spotkanie psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Ostródzki. Dyrektor Zespołu Placówek Pedagogicznych – dr n. hum. Monika Włodarczyk-Dudka podzieliła się doświadczeniem w zakresie prowadzenia diagnozy psychologicznej z wykorzystaniem Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci – WISC®-V. Był to owocny czas w zacnej grupie specjalistów, którzy razem nieustannie się wspierają i dążą do prowadzenia procesu diagnostycznego wśród dzieci i młodzieży powiatu ostródzkiego w sposób profesjonalny i rzetelny.