Spotkanie w Poradni

24.03.2023

Dnia 22 marca br. Dyrektor ZPP wraz z Zespołem ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka zorganizował spotkanie dotyczące współpracy lokalnego sytemu wsparcia realizowanego przez różne podmioty działające na rzecz rodzin oczekujących narodzin lub wychowujących dziecko w wieku od urodzenia do momentu rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Dyrektorzy i przedstawiciele instytucji z resortu zdrowia, rodziny i opieki społecznej mieli okazję wymienić informacje o możliwościach świadczenia pomocy, dowiedzieć się o działalności Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie i Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na obszarze powiatu ostródzkiego w obszarze pracy z małym dzieckiem, w tym o realizacji Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”. Na spotkaniu został także zaprezentowany projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki odnośnie Nowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny. Aktywny udział uczestników spotkania doprowadził do utworzenia sieci kontaktów oraz wskazał na zasadność organizowania cyklicznych zebrań w tym szkoleniowych.

Dyrektor i kadra Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie widząc potrzebę budowania lokalnej koalicji na rzecz międzysektorowego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodzin planują kolejne spotkania.