Trening Uwagi Metodą Tomatisa® dostępny w naszej Poradni!

13.01.2023

grafika źródło: https://www.tomatis.com/pl

Z Nowym Rokiem, nowym krokiem! Przełom roku pcha nas w kierunku podsumowań oraz otwarcia się na nowe wyzwania i cele. Kadra Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie nieustannie dąży do wdrażania nowoczesnych form pracy z użyciem sprzętu technicznego najnowszej generacji.

Nowa metoda terapeutyczna wzbogaciła wachlarz usług dla dzieci i młodzieży. Jest to zasługa naszego Fundatora. Zarząd firmy Ostróda Yacht przekazał placówce specjalistyczny sprzęt do Treningu Uwagi Metodą Tomatisa®. Wspólne przedsięwzięcie świadczy, jak bardzo zależy nam, aby działać dla dobra lokalnej społeczności. Innowacyjne podejście w pracy jest bliskie obu instytucjom. Cieszymy się, że nasze partnerstwo przyczynia się do wdrożenia nowoczesnych technologii w terapii dla dzieci i młodzieży.

Rodziców zachęcamy do zapoznania się z założeniami Metody stymulacji sensorycznej – Metodą Tomatisa® oraz zgłaszanie się do Poradni i umawiania się na konsultację z terapeutą.

Dziękujemy firmie Ostróda Yacht, Panu Prezesowi Mirosławowi Hajdukiewiczowi za okazaną życzliwość i wsparcie naszej inicjatywy!

 

 

„Metoda Tomatisa® jest nieinwazyjną metodą stymulacji sensorycznej o charakterze naturalnym i bez względu na dobrane przez Praktyka/Konsultanta programy nie niesie ze sobą ryzyka utraty słuchu. Uszy to niezwykle potężne narzędzie przetwarzania komunikatów sensorycznych, bezpośrednio zintegrowane z mózgiem. Ogólnym celem zajęć Metodą Tomatisa® jest swoista gimnastyka mózgu poprzez optymalizację potencjału uszu (…) Skuteczność stymulacji Metodą Tomatisa® wynika z jej usystematyzowanego podejścia dydaktycznego, opartego na ponad 60 latach badań i praktyki. Wdrażane stopniowo, klasyczne programy Tomatisa® podzielone są na poszczególne fazy przeplatane przerwami oraz konsultacjami ze Specjalistą”.

źródło informacji: https://www.tomatis.com/pl

 Szczegółowych informacji na temat terapii metodą Tomatisa udziela Anna Ciesielska – pedagog, terapeuta pod nr tel. (89) 646 65 98 lub osobiście po umówieniu terminu spotkania.