Zajęcia grupowe

03.04.2013

21 marca 2013 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie odbyły się zajęcia grupowe dzieci z rodzicami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju i działań skierowanych do dzieci 5 i 6-letnich. Tematem przewodnim spotkania była: „Wiosna. O czym mówi przyroda?”.
Zajęcia zostały przeprowadzone przez neurologopedę mgr Beatę Machulską i pedagoga mgr Kingę Prusinowską.

Zajęcia terapeutyczne rozpoczęły się piosenką powitalną, skierowaną do każdej z przybyłych osób. Odpowiedź na zagadkę stanowiła mały wstęp do tematu spotkania. Podczas zajęć terapeutycznych doskonalono funkcje słuchowe, wzrokowe, komunikacyjne oraz umiejętności manualne. Wspólna zabawa przy muzyce i wierszu, naśladowanie oraz część relaksacyjna pozwoliła na nawiązanie lepszego i życzliwego kontaktu dziecka z rodzicem.
 
Mamy nadzieję, że wykonane przez dzieci prace plastyczne – bociany, żaby, bazie oraz postać Pani Wiosny, wygonią wreszcie zimę.