Zajęcia w SP 3 – „Trudne słowo: kompromis”

11.05.2022

W dn. 9 maja 2022r. Pani Ewa Pawłowska z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej Ostródzie poprowadziła dla uczniów kl. VIa Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostródzie zajęcia edukacyjne  pt. „Trudne słowo: kompromis”. Celem zajęć było przedstawienie uczniom kompromisu jako jednej z metod rozwiązywania konfliktów oraz uświadomienie, dlaczego warto w życiu do niego dążyć. Po wspólnym rozwiązaniu krzyżówki wprowadzającej w temat zajęć oraz wysłuchaniu i omówieniu opowiadania „Trudne słowo: kompromis” dzieci dyskutowały, na czym polega kompromis, w jaki sposób do niego dążyć i dlaczego warto w życiu iść na kompromisy. W części praktycznej zadaniem dzieci było podanie przykładów sytuacji konfliktowych w domu lub w szkole oraz sposobów ich rozwiązania za pomocą kompromisu. Zajęcia zakończyły się konkluzją, że sytuacje konfliktowe warto rozwiązywać za pomocą kompromisu, bo wówczas obie strony są zadowolone i nie krzywdzimy drugiej osoby.