Dzień otwarty – 9 czerwca

28.05.2010

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostródzie 09.06.2010r w ramach Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny organizuje dzień otwarty.

Tego dnia rodzice będą mogli spotkać się z psychologiem, pedagogiem i logopedą, skorzystać z nieodpłatnych badań przesiewowych wzroku, słuchu, mowy oraz poznać nowoczesne metody terapii. Celem dni otwartych jest ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, co umożliwi szybszą pomoc rodzinie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów .

Uwaga : Prosimy o zabranie dokumentacji lekarskiej w przypadku dzieci z problemem zdrowotnym

Zainteresowanych rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni /tel 089 646 65 98/ w celu uniknięcia kolejek.

 

Planuje się następujące formy:

  1. psycholog  Mioduszewska Beata – Konsultacje dla rodziców  i młodzieży w sprawie problemów okresu dojrzewania oraz wyboru zawodu 12:30-15:30

  2. psycholog  Szpruch Anna – „Czy masz zdolne dziecko”  badanie psychologiczne potencjału intelektualnego. 8:00-14:00

  3. psycholog Włodarczyk–Dudka Monika – Konsultacje dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych i zagrożonych niepełnosprawnością. 13:30-15:30

  4. pedagog Jaskółowska Dorota – Konsultacje dla rodziców uczniów gimnazjów i szkół pondagimnazjalnych „Trudności dydaktyczne i wychowawcze” 11:30 0 15:30

  5. pedagog Kosińska Monika i Machula Monika – Badania przesiewowe wzroku, słuchu, mowy. 8:00-12:00 i 12:00-16:00

  6. oligofrenopedagog Lech Henryka   – Pomagam swojemu dziecku w nauce czytania- zajęcia połączone z ćwiczeniami praktycznymi  12:00-15:00

  7. pedagog Machulska Beata – Jak stymulować rozwój /3-4l/ dziecka z różnymi dysfunkcjami – zajęcia dla rodziców z dziećmi. 13:00-17:00

  8. logopeda Macyra Agnieszka  – Konsultacje dla rodziców zainteresowanych terapią biofeedback. Zapoznanie z zasadami terapii i sprzętem. 12:30-15:30

  9. logopeda Napieralska Alicja – „Czy moje dziecko mówi poprawnie” – konsultacje i badanie logopedyczne. 8:30-11:30