Likwidacja barier architektonicznych w Poradni

11.11.2020

Szanowni Rodzice, Klienci Poradni!
TAK! TAK! TAK! To o nas mowa!!!! Dzięki współpracy z Wydziałem Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie udało się nam otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż windy zewnętrznej. Już w przyszłym roku będziemy wolni od barier architektonicznych.

Powiat Ostródzki otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego związanego z likwidacją barier architektonicznym w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Sportowej 1 w Ostródzie.
W ramach projektu w miejscu dotychczasowego wejścia do Poradni powstanie winda zewnętrzna umożliwiająca osobom niepełnosprawnym korzystanie z pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Jednocześnie zostanie również dostosowane dla podopiecznych Poradni drugie wejście.
Projekt pn. Likwidacja barier architektonicznych – zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostródzie jest dofinansowany ze środków PFRON.
Całkowita wartość projektu wynosi 283 829,09 zł, w tym wkład własny powiatu ostródzkiego stanowi 143 280,65 zł, a wartość dofinansowania 140 548,44 zł.
Realizacja zadania przewidziana jest do 30.04.2021 r.

Winda