Mata do kodowania w naszej Poradni

16.02.2023

Istotnym elementem w pracy nauczyciela – terapeuty pedagogicznego jest wspieranie wychowanków w rozwijaniu umiejętności poznawczych, matematycznych oraz funkcji słuchowo-językowych adekwatnych do wieku i możliwości dzieci. Ważne jest, aby przez wszechstronne działanie zainteresować uczniów tym, co do tej pory było dla nich nieznane. Mata do Kodowania jest doskonałym narzędziem pozwalającym na wprowadzanie podstaw programowania oraz do zapoznania dzieci i ich rodziców z nowoczesnym narzędziem dydaktycznym, pozwalającym wspomagać, wspierać dziecięce rozumowanie bez podawania gotowych definicji. Działania z wykorzystaniem Maty pozwalają przybliżać trudne zagadnienia z zakresu edukacji matematycznej oraz polonistycznej. Podczas zajęć terapeutycznych podopieczni Poradni rozwijają podstawowe funkcje takie jak: pamięć, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzrokowa i słuchowo-językowa, koordynacja ruchowa, utrwalają także zasady ortografii oraz rozwijają zainteresowania matematyczne. Z nowym semestrem wprowadzamy nową technikę pracy w naszej Poradni. Szczegółowych informacji na temat jej wykorzystania w terapii pedagogicznej rodzicom i nauczycielom udziela Kamila Tarasiuk – pedagog, terapeuta pod nr tel. (89) 646 65 98 lub osobiście po umówieniu terminu spotkania